Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja Dostępności

Biblioteka Publiczna w Stęszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekasteszew.info/

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2014.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2014

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,
  • brak opisów zdjęć,
  • pewne dokumenty mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: biblioteka@steszew.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8134 092. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: lokal Biblioteki Publicznej w Stęszewie mieści się w budynku przy ul. Rynek 22 w Stęszewie (62-060)

Biblioteka znajduje się na parterze i posiada dwa wejścia, jedno z nich ma podjazd dla osób niepełnosprawnych W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wypożyczalni biblioteki można wjechać na wózku. Do pomieszczenia czytelni można wjechać na wózku. W bibliotece nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Szkolna 4, 62-060 Będlewo

Lokal znajduje się na parterze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek: lokal Filii Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Szkolna 9, 62-060 Strykowo

Lokal znajduje się na parterze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek: lokal Filii Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Pocztowa 12, 62-060 Jeziorki

Lokal znajduje się na parterze. Do wypożyczalni filii można wjechać na wózku. W filii nie ma, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek: lokal Filii Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Mosińska 1, 62-060 Trzebaw

Lokal znajduje się na parterze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek: lokal Filii Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Bukowska 4 A 62-060 Sapowice

Lokal znajduje się na piętrze. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W filii nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Publiczna w Stęszewie nie posiada aplikacji mobilnej.

Uwaga: Informacje sprzed daty 01-01-2020 r. nie będą poprawiane, gdyż niosłoby to za duże obciążenie dla jednostki. Pozostałe informacje po dacie 01-01-2020 r. będą w miarę możliwości systematycznie poprawiane.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Znajdź nas na Facebooku