Konkurs Wolnych Lektur

Utworzono dnia 08.10.2022

Przesłanie konkursowe:

 

Żyjemy w niespokojnych czasach. Po latach względnego spokoju i dobrobytu wkroczyliśmy w epokę

rozpędzającej się katastrofy klimatycznej, epidemii która pozrywała więzi społeczne, konfliktów

militarnych odbywających się na naszym progu, nawarstwiających się kryzysów ekonomicznych,

energetycznych i żywnościowych. Pesymiści twierdzą, że świat już teraz przemierza czterech

jeźdźców apokalipsy – głód, zaraza, wojna i śmierć – i prędko stąd nie odjadą. Optymiści szukają

w potokach informacyjnych iskierek dobrych wieści. Gdzie w tym nagle odmienionym świecie

szukamy kotwic, wiążących nas z realnością? Jaki kurs wytyczamy sobie, naszym bliskim, światu?

W konkursie „prz[…]szłość” chcemy przejrzeć się jak w lustrze: ujrzeć nasze zbiorowe nadzieje

i strachy, wybory moralne i pragmatyczne, nagłe zmiany perspektyw i stare rytuały, rolę

dziedzictwa kultury i wizje przyszłości. Co z nami było, i co z nami będzie. Zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy: https://wolnelektury.pl/formularz/konkurs-poetycki/

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 4 października do 10 listopada 2022 do godz. 23:59.