Regulamin czytelni internetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Stęszewie

z dnia 7 października 2014 r.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

                                                                     §1       
Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
                                                                     §2

Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnia karta biblioteczna lub czytelny dokument tożsamości.

                                                                     §3
Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
                                                                     §4
Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT / oraz programów służących zabawie. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
                                                                     §5

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 min. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony.
                                                                     §6
Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
                                                                     §7
Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z prywatnych nośników danych (pendrive, CD-ROM, DVD itp.)

 

                                                                     §8
Czytelnicy nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne /wcześniej sformatowane/  bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W razie pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
                                                                    §9
W bibliotece istnieje możliwość wydrukowania wybranych plików po uprzednim uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem, lecz użytkownik ponosi koszty wydruku w wysokości 20 groszy za stronę. Nie będą wykonywane wydruki zawierające dużo elementów graficznych i zdjęć.
 

                                                                     §10
Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
                                                                     §11
Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
                                                                     §12
Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
                                                                     §13
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
                                                                     §14
Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
                                                                     §15
W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów oraz korzystać z telefonu komórkowego.
                                                                     §16
Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
                                                                     §17
Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
                                                                     §18
Osoby łamiące postanowienia Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
                                                                     §19
Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.
                                                                     §20
Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2014 r.