Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta pracy

Utworzono dnia 09.06.2021
Czcionka:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Stęszewie

 ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza

 

 1.     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Stęszewie;

 2.     Wymiar czasu pracy: jeden etat;

 3.     Zatrudnienie: od 01 sierpnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe – mile widziane bibliotekarskie
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zdolności animacyjne,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • kreatywność i umiejętności manualne.                                           

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • dbałość o stan powierzonego mienia.

    Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 922)"
 • kwestionariusz osobowy 
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności 
 • załączona do ogłoszenia zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualne oświadczenie o stanie zdrowia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy składać w Bibliotece Publicznej w Stęszewie, ul Rynek 22 w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021r.  w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarskie" lub przesłać pocztą na adres Biblioteki (decyduje data wpływu).
 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe:

 • wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 09.06.2021, 15:36

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 09.06.2021, 15:27

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Utworzono dnia 09.06.2021, 15:25

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 446

W tym miesiącu: 722

W poprzednim miesiącu: 448

Wszystkich: 39407

Znajdź nas na Facebooku