Historia

Historia Biblioteki


Historia bibliotek publicznych w Stęszewie sięga początków XX w. W 1939 r. czynne były w mieście 3 biblioteki publiczne: parafialna, Towarzystwa Młodych Przemysłowców i Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Po wojnie Miejska Biblioteka w Stęszewie powstała w 1948 r. Nie jest możliwe ustalenie dokładnej daty dziennej, gdyż nie zachowały się zapisy odnośnie założenia placówki. Początkowo biblioteka została wyposażona w książki przez Komitet Upowszechniania Książki. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 19 grudnia 1948 r. i pod numerem pierwszym wpisano – jak w wielu innych bibliotekach - książkę A. Lampego pt. „Myśli o nowej Polsce”, a do końca roku zgromadzono 673 woluminy.

W ciągu dziesięcioleci zmieniały się siedziby i ludzie pracujący w bibliotece. W latach 80-tych ówczesna dyrektor – pani Danuta Latosik dotarła do osób związanych z powstaniem placówki i ustaliła, że pierwotnym jej kierownikiem był Jan Wysocki, który prowadził bibliotekę do połowy 1949 r. Wypożyczalnia mieściła się wówczas w tzw. "Pastorówce" przy ulicy Poznańskiej.

Kolejną osobą kierującą pracą stęszewskiej książnicy była Maria Zaremba organizująca bibliotekę w nowej siedzibie – przy ulicy Kosickiego i prowadząca ją do połowy 1951 r. Następnie obowiązki kierownika biblioteki przejęła Helena Szurek, pełniąc tę funkcję do 1963 r.

Trzynastolecie - do 1976 r. - upłynęło w bibliotece pod kierownictwem Wandy Torzeckiej. Wówczas Miejska Biblioteka Publiczna w Stęszewie zajmowała dwie izby przy ul. Kościańskiej. W 1973 r. nastąpiły zmiany w administracji państwowej, co pociągnęło za sobą zmiany w sieci bibliotecznej. Konsekwencją tychże zmian było podporządkowanie bibliotek gromadzkich w Będlewie, Strykowie i Jeziorkach bibliotece gminnej w Stęszewie. Wówczas biblioteka w Stęszewie objęła opieką trzy filie.

W 1976 r. księgozbiór biblioteki liczył już 13 000 woluminów i dotychczasowy lokal okazał się niewystarczający. Nastąpiła wówczas ponowna zmiana kierownika biblioteki. Stanowisko to objęła Danuta Latosik – późniejszy dyrektor, która zorganizowała dwukrotnie przeprowadzkę placówki – w roku 1976 do lokalu w Rynku 12, zaś w 1993 r. do siedziby przy ul. Poznańskiej 11. W trakcie długoletniej pracy pani Latosik rozbudowano także gminną sieć biblioteczną. W roku 1986 zorganizowano filię w Trzebawiu, natomiast w roku 1990 dzięki porozumieniu z Biblioteką Raczyńskich otwarto filię w Sapowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupując komputery i program biblioteczny SOWA w 2003 r. zainaugurowano przygodę bibliotekarzy z komputerami, wprowadzając placówkę w XXI wiek. W okresie 2005 - 2012 dyrektorem biblioteki była Anna Krupecka. W roku 2006 – Rada Miejska Gminy Stęszew uchwaliła nowy statut biblioteki, nadając jej status instytucji kultury. W latach 2012 - 2021 pełniącą obowiązki dyrektora była Alicja Skrzypczak. W tym czasie, w 2014 r. Bibioteka zmieniła system biblioteczny na program Mateusz. Po 23 latach funkcjonowania przy ul. Poznańskiej, w  kwietniu 2016 r. bibliotekę przeniesiono do wyremontowanego lokalu pod adresem Rynek 22. Lokal biblioteczny został wyremontowany dzięki nakładom finansowym Gminy Stęszew. W nowej loaklizacji rozwijana jest oferta biblioteki: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży. Dla mieszkańców udostępniono komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu, realizowane są warsztaty, spotkania autorskie, wystawy i zajęcia plastyczno-literackie. Na dzień 31 grudnia 2023 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej w Stęszewie wraz z filiami liczył 60 552 woluminów.

 Od stycznia 2022 r. dyrektorem biblioteki została Justyna Stoltmann-Prędka.