Rezerwacja książek

Użytkownik może dokonać rezerwacji książki osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikatory internetowe z których korzysta biblioteka (np. FB Messenger, WhatsApp).

Zarezerwowana książka powinna być odebrana w ciągu 7 dni od powiadomienia użytkownika o jej dostępności. Po upływie tego terminu nieodebrana książka odkładana jest na półkę lub przechodzi na kolejnego rezerwującego.

Podstawa: Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Stęszewie